Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Αναθεώρηση 10 (Έκδοση 9.0)

Ένα Bug αφαιρέθηκε. Στο παρακάτω απλό πρόγραμμα, η Λίστα έδειχνε ότι υπάρχει το Ν.Μ το ίδιο και η Έγκυρο() γύριζε -1. Ένα πρόβλημα που "ήρθε" από την έκδοση 8.0 αναθεώρηση 101.  Αν το τμήμα Ν ήταν σε άλλο τμήμα τότε θα σβηνόντουσαν οι μεταβλητές, και προφανώς για το λόγο αυτό δεν βρέθηκε τόσο καιρό. Σπάνια χρησιμοποιείται η διέκοψε έξω από μια Δες { } που κρατάει το πολλαπλό σπάσιμο μπλοκ που πετυχαίνει η εντολή αυτή.
Το παρακάτω θα τυπώσει το 3 και θα συνεχίσει το πρόγραμμα. Η δες {} ή Try {} "τρώει" τα "λάθη"...(αν και διαβάζονται, οπότε χρειάζεται η Άδειασε Λάθος για να μην μένουν στην προσωρινή μνήμη).

Δες {
      {
            {
                  Διέκοψε
            }
            ? 1
      }
      ? 2
}
? 3

Τεστ προβλήματος. Πριν αλλάξετε σε αναθεώρηση 10, δοκιμάστε το!
Τμήμα Ν {
      Μ=10
      {
          διεκοψε
      }
}
Ν
Λιστα
Τύπωσε Εγκυρο(Ν.Μ)Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Αναθεώρηση 9 Έκδοση 9.0

Διορθώθηκε η κλήση τμήματος της υπερκλάσης από τμήμα ενός αντικείμενου που συνδέεται με αυτήν την υπερκλάση, όταν αυτό το αντικείμενο βρίσκεται σε τμήμα άλλου αντικειμένου! (Μπέρδεμα μόνο να το γράψεις...που να το λύσεις κιόλας). Το λάθος έβγαινε στην σημειωμένη με κόκκινο εντολή! Μόνο αν το module bb ήταν σε ομάδα! Αν δεν ήταν δεν είχε θέμα!
Στην PrintData καλούμε μέσω της For SuperClass {} μια συνάρτηση που καλεί και αυτή την SuperClass {} μιας ομάδας της Epsilon για να γυρίσει το counter (το οποίο δώσαμε ως μοναδικό, uniqe, με την B2)

Ο διερμηνευτής δεν αφήνει να κάνουμε πάνω από μια φορά το άνοιγμα της υπερκλάσης, όμως εδώ έχουμε δυο υπερκλάσεις. Δείτε τι συμβαίνει. η Alfa έχει τη Beta ως περιεχόμενη ομάδα. Δίνουμε σε κάθε ομάδα μια υπερκλάση, που στην ουσία είναι μια αναφορά σε μια ομάδα που δεν έχει πια "θέση" πουθενά, παρά υπάρχει όσο υπάρχουν αναφορές σε αυτήν. Αν η υπερκλάση είχε κάτι άλλο εκτός από μοναδικό θα τα είχε αποκτήσει και η ομάδα που θέτουμε την υπερκλάση. Εδώ έχουμε μόνο έναν μετρητή, και επειδή βάζουμε την Α στην Αλφα, και την Β1 στην Beta σημαίνει ότι έχουμε δυο μετρητές κοινούς, για όποιες ομάδες έχουν την ίδια υπερκλάση. 'Οχι τον τύπο της, αλλά την αναφορά της, άρα και τον τύπο της. Έχει σημασία αυτό γιατί  θα μπορούσαμε να δίναμε την Β2, η οποία είναι ακριβώς ίδια ως τύπος αλλά είναι άλλη, που σημαίνει ότι άλλες ομάδες μπορεί να μην σχετίζονται με αυτήν.Έτσι η υπερκλάση μας ενδιαφέρει ως κάτι το μοναδικό που αναφέρται σε αυτό μια ομάδα, είτε αυτή είναι μόνη της, είτε ανήκει σε άλλες ομάδες.
Οι ομάδες στην Μ2000 έχουν την λειτουργία συγχώνευσης, Αν δώσουμε στην Marshal1 την υπερκλάση Α, δεν θα έχει μέλη, αλλά θα έχει μια αναφορά στην Α (σε αυτό που το Α αναφέρεται, και το Α λειτουργεί σαν δείκτης, αλλά δείχνει ότι είναι ομάδα). Με την δήλωση Group Marshal1 {} φτιάχνουμε εκ των υστέρων μέλη, όπως το τμήμα INC για να αυξάνουμε τον μετρητή της υπερκλάσης, του Α. Μπορούμε με την κλάση AnyMarshal να παράγουμε ομάδες, on the fly, και να τις συγχωνεύουμε, όπως κάνουμε με τα Marshal2 και Marshal3

Ομοίως φτιάχνουμε και την Alfa και την δική του Beta. Θέλουμε όταν καλούμε την Alfa.Beta.SuperClass.Counter() να μας δίνει το counter της B1 υπερκλάσης. Επίσης θέλουμε όταν καλούμε την Alfa.PrintData να μας δίνει και τα δυο counter! Για το δεύτερο πρέπει να καλέσουμε την .Beta.SuperClass.Counter(), και επειδή έχουμε ανοίξει με το For SuperClass {} την υπερκλάση, θα εμφανισεί λογικά με το .counter αυτό της υπερκλάσης και με το This.Beta.SuperClass.Counter() ζητάμε να καλέσουμε το Beta.SuperClass.Counter() και αυτό να καλέσει την δική του υπερκλάσει και να πάρει την δική του counter και να την επιστρέψει στη Print της PrintData.
Στο παράδειγμα κάνουμε και αλλαγή της υπερκλάσεις, αλλά όλο αυτό δούλευε και πριν την αναθεώρηση 9. Το πρόβλημα ήταν στην συγχώνευση του Alfa στο Epsilon σε σχέση με το αν αυτή γίνεται σε ένα απλή Module ή σε ένα Module σε μια ομάδα. Αν γίνονταν σε απλό τμήμα (module), τότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Εν τέλει βρέθηκε πως θα λυθεί , χωρίς να έχει γίνει γνωστό επακριβώς τι του δημιουργούσε πρόβλημα. Δηλαδή δόθηκε μια λύση, από το πλάι! Δόθηκε μια πληροφορία που γνώριζε το αντικείμενο εκτέλεσης, και έτσι  όταν πράγματι ο "νορμάλ" τρόπος αστοχεί δίνει την λύση αυτή η πληροφορία, που εδώ είναι το αντικείμενο Epsilon. Πώς γίνεται και η Epsilon.Printdata δεν γνωρίζει το αντικείμενο Epsilon; To περίμενε με ένα όνομα το οποίο δεν είχε! Δείτε ότι το τμήμα
Epsilon.Printdata δεν έχει δείκτη που να δείχνει πιο είναι το αντικείμενο! Αυτό που έχει είναι  ένα πρόθεμα που βάζει αντί για το This και την εύρεση την κάνει ο διερμημευτής!
Αν και λύση δόθηκε, δεν έχω ακόμα βγάλει το συμπέρασμα τι είναι αυτό που δημιουργεί το λάθος. Ξέρω σε ποια γραμμή γίνεται, και απλά έβαλα ένα ElseIF όταν προκύπτει το λάθος, συν μια λύση, γιατί απλά είδα ότι το προηγούμενο IF δεν είχε το όνομα για να βρει τη σωστή μεταβλητή!
Δηλαδή στο προγραμματισμό μπορούμε να δώσουμε λύσεις ακόμα και αν δεν έχουμε κατανοήσει το πρόβλημα!


Class zz {
      module bb {
            Superclass A {
                  unique:
                  counter
            }
            Superclass B1 {
                  unique:
                  counter
            }
            Superclass B2 {
                  unique:
                  counter
            }
            \\ We can make a group Alfa with a member, another group Beta
            \\ Group Beta can't see parent group, but can see own member groups
            \\ Group Alfa can see everything in nested groups, in any level,
            \\ but can't see inside modules/functions/operator/value/set
            Group Alfa {
                  Group Beta { }
            }
            Alfa=A
            Alfa.Beta=B1
            \\ we make 3 groups for marshaling counters
            \\ each group get a superclass
            Marshal1=A
            Marshal2=B1
            Marshal3=B2
            \\ Now we want to add functionallity7
            \\ Inc module to add 1 to counter
            \\ a Value function to return counter
            \\ Without Value a group return a copy
            \\ If a group has a value then we can get copy using Group(nameofgroup)
            \\ just delete Group Marshal1 and remove Rem when we make Marshal1 using a class function
            Group Marshal1 {
                  Module Inc {
                        For SuperClass {.counter++}
                  }
                  Value {
                        For SuperClass {=.counter}
                  }
            }
            Class AnyMarshal {
                  Module Inc {
                        For SuperClass {.counter++}
                  }
                  Value {
                        For SuperClass {=.counter}
                  }
            }
            \\ here we merge groups
            Rem : Marshal1=AnyMarshal()
            Marshal2=AnyMarshal()
            Marshal3=AnyMarshal()
           
            \\ So now we see counters (three zero)
            Print Marshal1, Marshal2, Marshal3 \\ 0, 0, 0
            \\ Now we prepare Alfa and Alfa.Beta groups
            Group Alfa {
                  Group Beta {
                        Function SuperClass.Counter {
                              For SuperClass {
                                    =.counter
                              }           
                        }      
                  }
                  Module PrintData {
                        For SuperClass {
                              Print .counter, This.Beta.SuperClass.Counter()
                        }
                  }
            }
            \\ some marshaling to counters
            Marshal1.inc
            Marshal2.inc
            Marshal2.inc
            Marshal3.inc
            \\ lets print results
            Print Marshal1, Marshal2, Marshal3 \\ 1   2   1
            \\ Calling Alfa.PrintData
            Alfa.PrintData  \\ 1   2
            \\ Merging a group in a group make a change to superclass pointer inside group
            Alfa.Beta=B2 \\ change supeclass
            Alfa.PrintData  \\ 1   1
            For i=1 to 10 : Marshal3.inc : Next i
            Alfa.PrintData  \\ 1   11
            Alfa.Beta=B1 \\ change supeclass
            Alfa.PrintData  \\ 1   2
            Epsilon=Alfa
            Print Valid(@alfa as epsilon), Valid(@alfa.beta as epsilon.beta) \\ -1   -1
            Epsilon.PrintData \\ 1 2
            Alfa.Beta=B2 \\ change supeclass
            Alfa.PrintData  \\ 1   11
            Epsilon.PrintData \\ 1 2
            \\ validation being for top group superclass and all members if are same
            \\ but not for inner superclasses. This maybe change in later revisions of language.
            Print Valid(@alfa as epsilon), Valid(@alfa.beta as epsilon.beta) \\ -1  0
          
      }
}
Dim A(10)
A(3)=zz()
A(3).bb

Ανανέωση του αρχείου βοήθειας.


Ανανεώθηκε το αρχείο βοήθειας
Με το παρακάτω πρόγραμμα βγήκε η ανάγνωση των ελληνικών εντολών σε αρχείο txt. Με Σ "greek.txt" ανοίγουμε txt αρχεία στον διορθωτή.
Για καθένα από τα 485 θέματα (τα περισσότερα είναι αναγνωριστικά) υπάρχει κείμενο στην βοήθεια σε δυο γλώσσες.\\ Όλα τα αναγνωριστικά σε αλφαβητική σειρά
Φόρμα 80,50
Άδειασε
Έγγραφο Όλα$
ΝέαΓραμμή$={
}
Κατάλογος Εφαρμογή.Κατ$ \\ AppDir$ δίνει το φάκελο που βρίσκεται η εφαρμογή του διερμηνευτή
\\ ετοιμάζουμε το όνομα της βάσης για το κλείσιμο στο τέλος
\\ είναι προαιρετικό, δηλαδή μπορούμε να μη το βάλουμε,και να μην φτιάξουμε την Βάση$
Βάση$=Κατ$+Πεζ$("HELP2000")+".mdb"
Ανάκτηση "HELP2000", "SELECT * FROM COMMANDS ORDER BY DESCRIPTION"
Διάβασε Ν
Για ι=1 έως Ν {
      Ανάκτηση "HELP2000", "SELECT * FROM COMMANDS ORDER BY DESCRIPTION", ι
      Πέτα  \\ διώχνει ένα στοιχείο από το σωρό (από τη κορυφή)
      Διάβασε Ελλ$, Κείμενο$, Αγγ$, νούμερο_ομάδας
      \\ το 22 είναι η ομάδα Γενικά - που περιλαμβάνει τις εντολές ανά ομάδα
      Αν νούμερο_ομάδας<>22 Τότε {
                  Ανάκτηση "HELP2000","GROUP", 1,"GROUPNUM ", νούμερο_ομάδας
                  Πέτα 2 : Διάβασε τίτλος_ελλ_αγγ$
                   Ελλ$=Αλλαγή$("_"," ", Ελλ$)
                  Αν Δεξί$(Ελλ$,1)="(" Τότε Ελλ$=Ελλ$+")"
                  \\ ο χαρ$(160) είναι το διάστημα που δεν "σπάει", λογαριάζετα σαν γράμμα.
                  Αναφορά Ελλ$ +  " ("+ΑριστερόΜέρος$(τίτλος_ελλ_αγγ$, ","+Χαρ$(160))+")"
                  Όλα$=Ελλ$ +"   ("+ΑριστερόΜέρος$(τίτλος_ελλ_αγγ$, ","+Χαρ$(160))+")"+ΝέαΓραμμή$
      }
}
Τύπωσε
Σημ 1 : Πρόχειρο Όλα$ ' στο Πρόχειρο
Κατάλογος Χρήστη \\ επιστροφή στο κατάλογο χρήστη
Σώσε.Έγγραφο Όλα$, "Greek.txt"
Σύστημα "WordPad", Παράθεση$(Κατ$+"Greek.txt")
Κλείσε Βάση Βάση$ ' Θα κλείσει όπως και να έχει στο τερματισμό, αλλά εδώ γίνεται όταν το θέλουμε εμείς! 1. $()   (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΥΠΩΣΕ)
 2. @()   (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΥΠΩΣΕ)
 3. ~()   (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΥΠΩΣΕ)
 4. ISWINE   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 5. MONITOR   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 6. ΑΔΕΙΑΣΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
 7. ΑΚ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 8. ΑΚΕΡΑΙΟ.ΔΥΑΔΙΚΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 9. ΑΚΕΡΑΙΟΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 10. ΑΛΗΘΕΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 11. ΑΛΗΘΗΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 12. ΑΛΛΑΓΗ   (ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΛΟΓΗ)
 13. ΑΛΛΑΓΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 14. ΑΛΛΑΞΕ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 15. ΑΛΛΙΩΣ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 16. ΑΛΛΙΩΣ.ΑΝ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 17. ΑΝ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 18. ΑΝ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 19. ΑΝ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 20. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 21. ΑΝΑΚΤΗΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 22. ΑΝΑΛΟΓΙΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΙΣΤΟΥ)
 23. ΑΝΑΛΟΓΙΟ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 24. ΑΝΑΛΥΤΗΣ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 25. ΑΝΑΜΟΝΗ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 26. ΑΝΑΝΕΩΣΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 27. ΑΝΑΦΟΡΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 28. ΑΝΑΨΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 29. ΑΝΟΙΓΜΑ.ΑΡΧΕΙΟΥ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
 30. ΑΝΟΙΓΜΑ.ΕΙΚΟΝΑΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
 31. ΑΝΟΙΞΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 32. ΑΝΤΙΓΡΑΨΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ)
 33. ΑΠΛΟΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 34. ΑΠΟ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 35. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.ΩΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
 36. ΑΠΟΚ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 37. ΑΠΟΛ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 38. ΑΡΓΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 39. ΑΡΙΘΜΟΣ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 40. ΑΡΙΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 41. ΑΡΙΣΤΕΡΟΜΕΡΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 42. ΑΡΧΕΙΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 43. ΑΡΧΕΙΟ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 44. ΑΡΧΕΙΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 45. ΑΡΧΕΙΟΥ.ΜΗΚΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 46. ΑΡΧΕΙΟΥ.ΣΤΑΜΠΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 47. ΑΡΧΗ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 48. ΑΥΛΟΣ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 49. ΑΥΛΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 50. ΑΥΞΟΥΣΑ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 51. ΑΦΑΙΡΕΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 52. ΑΦΗΣΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 53. ΒΑΛΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
 54. ΒΑΛΕ.ΑΔΕΙΑ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 55. ΒΑΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 56. ΒΑΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 57. ΒΑΣΗ.ΠΑΡΟΧΟΣ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 58. ΒΑΣΗ.ΧΡΗΣΤΗΣ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 59. ΒΑΨΕ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
 60. ΒΗΜΑ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
 61. ΒΟΗΘΕΙΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 62. ΓΕΓΟΝΟΣ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 63. ΓΕΜΙΣΕ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
 64. ΓΕΝΙΚΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 65. ΓΙΑ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 66. ΓΡΑΜΜΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 67. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 68. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 69. ΓΡΑΜΜΕΣΑΝΑΦΟΡΑΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 70. ΓΡΑΜΜΗ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 71. ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 72. ΓΡΑΦΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 73. ΓΡΑΨΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 74. ΓΡΗΓΟΡΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 75. ΔΕΙΚΤΗ.ΜΟΡΦΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΕΙΚΤΗ)
 76. ΔΕΙΚΤΗΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 77. ΔΕΙΚΤΗΣ.Υ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 78. ΔΕΙΚΤΗΣ.Χ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 79. ΔΕΙΚΤΗΣΑ.Υ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 80. ΔΕΙΚΤΗΣΑ.Χ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 81. ΔΕΙΞΕ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 82. ΔΕΚ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 83. ΔΕΚΑΕΞ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 84. ΔΕΝ   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 85. ΔΕΞΙ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 86. ΔΕΞΙΜΕΡΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 87. ΔΕΣ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 88. ΔΙΑΒΑΣΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
 89. ΔΙΑΓΡΑΦΗ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 90. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 91. ΔΙΑΜΕΣΟΥ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 92. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 93. ΔΙΑΡΚΕΙΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 94. ΔΙΑΣΤΑΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 95. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 96. ΔΙΑΦΑΝΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ)
 97. ΔΙΑΦΥΓΗ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 98. ΔΙΕΚΟΨΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 99. ΔΙΚΤΥΟ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 100. ΔΙΟΡΘΩΣΕ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
 101. ΔΙΠΛΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 102. ΔΙΠΛΟΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 103. ΔΟΚΙΜΗ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 104. ΔΟΚΙΜΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 105. ΔΟΜΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 106. ΔΡΟΜΕΑΣ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 107. ΔΥΑΔΙΚΗ.ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 108. ΔΥΑΔΙΚΟ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 109. ΔΥΑΔΙΚΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 110. ΔΥΑΔΙΚΟ.ΑΚΕΡΑΙΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 111. ΔΥΑΔΙΚΟ.ΑΝΤΙ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 112. ΔΥΑΔΙΚΟ.ΑΠΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 113. ΔΥΑΔΙΚΟ.Η()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 114. ΔΥΑΔΙΚΟ.ΚΑΙ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 115. ΔΥΑΔΙΚΟ.ΟΛΙΣΘΗΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 116. ΔΥΟΜΙΣΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 117. ΔΩΣΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 118. ΕΓΓΡΑΦΕΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 119. ΕΓΓΡΑΦΟ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 120. ΕΓΓΡΑΦΟΥ.ΛΕΞΕΙΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 121. ΕΓΓΡΑΦΟΥ.ΜΗΚΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 122. ΕΓΓΡΑΦΟΥ.ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ.ΛΕΞΕΙΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 123. ΕΓΓΡΑΦΟΥ.ΠΑΡ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 124. ΕΓΓΡΑΨΙΜΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 125. ΕΓΚΥΡΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 126. ΕΙΚ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 127. ΕΙΚΟΝΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ)
 128. ΕΙΚΟΝΑ.Υ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 129. ΕΙΚΟΝΑ.Υ.ΣΗΜΕΙΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 130. ΕΙΚΟΝΑ.Χ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 131. ΕΙΚΟΝΑ.Χ.ΣΗΜΕΙΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 132. ΕΙΚΟΝΕΣ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 133. ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 134. ΕΙΝΑΡ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 135. ΕΙΝΓΡ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 136. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   (ΟΘΟΝΗ & ΑΡΧΕΙΑ)
 137. ΕΙΣΑΓΩΓΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 138. ΕΚΔΟΣΗ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 139. ΕΚΔΟΣΗ σταθερά   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 140. ΕΚΤΕΛΕΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 141. ΕΚΤΥΠΩΣΗ   (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)
 142. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ   (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)
 143. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 144. ΕΚΦΡ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 145. ΕΚΦΡ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 146. ΕΛΛΗΝΙΚΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 147. ΕΝΑΟΝΟΜΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 148. ΕΝΘΕΣΗ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 149. ΕΝΚΟΜ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 150. ΕΝΚΟΜ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 151. ΕΝΤΑΣΗ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
 152. ΕΝΤΑΣΗ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 153. ΕΝΤΟΛΗ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 154. ΕΝΩ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 155. ΕΝΩΣΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 156. ΕΝΩΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 157. ΕΝΩΣΗ.ΣΕΙΡΑΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 158. ΕΞΟΔΟΣ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 159. ΕΠΑΝ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 160. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 161. ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 162. ΕΠΙΓΡΑΦΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 163. ΕΠΙΛΕΞΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 164. ΕΠΙΛΕΞΕ.ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
 165. ΕΠΙΛΕΞΕ.ΟΡΓΑΝΟ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
 166. ΕΠΙΛΕΞΕ.ΧΡΩΜΑ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
 167. ΕΠΙΛΟΓΕΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 168. ΕΠΙΛΟΓΕΣ.ΦΑΝΕΡΕΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 169. ΕΠΙΛΟΓΗ   (ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΛΟΓΗ)
 170. ΕΠΙΛΟΓΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 171. ΕΠΙΛΟΓΗ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 172. ΕΠΙΠΕΔΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 173. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 174. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 175. ΕΠΟΜΕΝΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 176. ΕΤΟΙΜΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 177. ΕΥΡΕΣΗ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
 178. ΕΦΑΠ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 179. ΕΦΑΡΜΟΓΗ.ΑΡΧΕΙΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 180. ΕΦΑΡΜΟΓΗ.ΚΑΤ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 181. ΗΜ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 182. ΗΜΕΡΑ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 183. ΗΜΕΡΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 184. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 185. ΗΧΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 186. ΗΧΟΙ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 187. ΗΧΟΣ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
 188. ΘΕΣΕ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 189. ΘΕΣΗ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
 190. ΘΕΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 191. ΘΕΣΗ.Υ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 192. ΘΕΣΗ.Χ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 193. ΘΕΣΗ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 194. ΘΕΣΗΔΕΞΙΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 195. ΙΔΙΟΤΗΤΑ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 196. ΙΔΙΟΤΗΤΑ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 197. ΙΔΙΟΤΗΤΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 198. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)
 199. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 200. ΙΣΧΝΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 201. ΚΑΘΑΡΟ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 202. ΚΑΘΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 203. ΚΑΘΕ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 204. ΚΑΛΕΣΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 205. ΚΑΜΠΥΛΗ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
 206. ΚΑΝΕ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 207. ΚΑΝΟΝΙΚΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 208. ΚΑΤ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 209. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
 210. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 211. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΤΑΙΝΙΑΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 212. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
 213. ΚΑΤΩΜΙΣΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 214. ΚΕΙΜΕΝΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΙΣΤΟΥ)
 215. ΚΕΙΜΕΝΟ σταθερά   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 216. ΚΕΝΟ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 217. ΚΕΦ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 218. ΚΙΝΗΣΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 219. ΚΙΝΗΣΗ.Π   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 220. ΚΙΝΗΣΗ.ΠΥ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 221. ΚΙΝΗΣΗ.ΠΧ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 222. ΚΙΝΗΣΗ.Υ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 223. ΚΙΝΗΣΗ.ΥΠ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 224. ΚΙΝΗΣΗ.Χ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 225. ΚΙΝΗΣΗ.ΧΠ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 226. ΚΛΑΣΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 227. ΚΛΕΙΔΙ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 228. ΚΛΕΙΣΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 229. ΚΛΙΜΑΞ.Υ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 230. ΚΛΙΜΑΞ.Χ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 231. ΚΟΜ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 232. ΚΟΝΣΟΛΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 233. ΚΡΑΤΗΣΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 234. ΚΡΥΦΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 235. ΚΥΚΛΙΚΑ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 236. ΚΥΚΛΟΣ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
 237. ΚΥΛΙΣΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 238. ΚΥΡΙΟ.ΕΡΓΟ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 239. ΚΩΔ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 240. ΛΑΒΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΕΙΚΤΗ)
 241. ΛΑΒΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 242. ΛΑΒΗ.ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ.Υ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 243. ΛΑΒΗ.ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ.Χ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 244. ΛΑΒΗ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 245. ΛΑΘΟΣ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 246. ΛΑΘΟΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 247. ΛΑΘΟΣ.ΤΑΙΝΙΑΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 248. ΛΑΜΔΑ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 249. ΛΑΤΙΝΙΚΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 250. ΛΕΞΕΙΣ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
 251. ΛΙΣΤΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 252. ΛΟΓ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 253. ΛΟΓΙΚΟΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 254. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 255. ΛΟΓΟΣ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
 256. ΛΟΓΟΣ ως μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 257. ΛΟΓΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 258. ΛΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 259. ΛΦ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 260. ΜΑΚΡΥΣ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 261. ΜΑΚΡΥΣ ΤΥΠΟΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 262. ΜΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 263. ΜΕΓΑΛΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 264. ΜΕΓΑΛΟ.ΣΕΙΡΑΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 265. ΜΕΓΑΛΟ.ΣΕΙΡΑΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 266. ΜΕΓΕΘΟΣ.ΣΩΡΟΥ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 267. ΜΕΓΕΘΟΣ.Υ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 268. ΜΕΓΕΘΟΣ.Χ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 269. ΜΕΘΟΔΟΣ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 270. ΜΕΛΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 271. ΜΕΛΟΥΣ.ΤΥΠΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 272. ΜΕΛΩΔΙΑ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
 273. ΜΕΡΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 274. ΜΕΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 275. ΜΕΤΑ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 276. ΜΕΤΑΘΕΣΗ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 277. ΜΕΤΑΘΕΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 278. ΜΕΧΡΙ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 279. ΜΗΚΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 280. ΜΗΚΟΣ.ΕΜΦ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 281. ΜΙΚΡΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 282. ΜΙΚΡΟ.ΣΕΙΡΑΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 283. ΜΙΚΡΟ.ΣΕΙΡΑΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 284. ΜΙΚΡΟΣ.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 285. ΜΝΗΜΗ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 286. ΜΟΡΦΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 287. ΜΟΥΣΙΚΗ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
 288. ΜΟΥΣΙΚΗ.ΜΕΤΡΗΤΗΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 289. ΜΠΙΠ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
 290. ΜΠΡΟΣΤΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 291. ΝΕΟ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 292. ΝΗΜΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 293. ΝΗΜΑΤΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 294. ΝΗΜΑΤΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 295. ΞΕΚΙΝΑ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 296. ΟΔΗΓΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 297. ΟΘΟΝΗ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 298. ΟΚΝ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 299. ΟΜΑΔΑ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 300. ΟΜΑΔΑ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 301. ΟΜΑΔΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 302. ΟΜΑΔΑ.ΣΥΝΟΛΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 303. ΟΝΟΜΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 304. ΟΝΟΜΑ.ΑΡΧΕΙΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 305. ΟΝΟΜΑ.ΑΡΧΕΙΟΥ.ΜΟΝΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 306. ΟΝΟΜΑ.ΧΡΗΣΤΗ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 307. ΟΡΙΟ.ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 308. ΟΡΙΣΕ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 309. ΟΧΙ   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 310. ΠΑΙΚΤΗΣ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ)
 311. ΠΑΙΞΕ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
 312. ΠΑΝΩ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
 313. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 314. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 315. ΠΑΡΑΘΕΣΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 316. ΠΑΡΑΘΥΡΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 317. ΠΑΡΑΜ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 318. ΠΑΡΑΜ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 319. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 320. ΠΑΡΕ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 321. ΠΑΡΕΚΑΡΕ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 322. ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
 323. ΠΑΤΗΜΕΝΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 324. ΠΑΧΟΣ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
 325. ΠΕΔΙΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 326. ΠΕΔΙΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 327. ΠΕΔΙΟ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 328. ΠΕΖ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 329. ΠΕΝΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 330. ΠΕΝΑ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 331. ΠΕΡΙ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 332. ΠΕΡΙ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 333. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 334. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ     (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 335. ΠΕΤΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
 336. ΠΙ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 337. ΠΙΝΑΚΑΣ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 338. ΠΙΝΑΚΑΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 339. ΠΙΝΑΚΑΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 340. ΠΙΣΩ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 341. ΠΛΑΓΙΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 342. ΠΛΑΙΣΙΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 343. ΠΛΑΤΟΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 344. ΠΛΑΤΟΣ.ΣΗΜΕΙΟΥ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 345. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 346. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 347. ΠΟΛΥΓΩΝΟ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
 348. ΠΡΟΣ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 349. ΠΡΟΣΘΕΣΕ.ΕΓΓΡΑΦΟ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
 350. ΠΡΟΣΘΗΚΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 351. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 352. ΠΡΟΧΕΙΡΟ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 353. ΠΡΟΧΕΙΡΟ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 354. ΠΡΟΧΕΙΡΟ.ΕΙΚΟΝΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 355. ΠΡΩΤΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 356. ΡΙΖΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 357. ΡΟΥΤΙΝΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 358. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
 359. ΡΩΤΑ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 360. ΡΩΤΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 361. ΣΑΡΩΣΕ   (ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΛΟΓΗ)
 362. ΣΒΗΣΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 363. ΣΕΙΡΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
 364. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ.ΔΙΣΚΟΥ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 365. ΣΕΛΙΔΑ   (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)
 366. ΣΗΜ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 367. ΣΗΜΑΔΙ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 368. ΣΗΜΕΙΟ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 369. ΣΗΜΕΙΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 370. ΣΗΜΕΡΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 371. ΣΤΑΘΕΡΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 372. ΣΤΑΤΙΚΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 373. ΣΤΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 374. ΣΤΗΛΗ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 375. ΣΤΗΛΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 376. ΣΤΟΚ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 377. ΣΤΟΧΟΙ   (ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΛΟΓΗ)
 378. ΣΤΟΧΟΣ   (ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΛΟΓΗ)
 379. ΣΤΡΟΓΓ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 380. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 381. ΣΥΓΓΡΑΦΗ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 382. ΣΥΓΚΡΙΝΕ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 383. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 384. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ.ΕΓΓΡΑΦΟ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
 385. ΣΥΜΠΙΕΣΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 386. ΣΥΝ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 387. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 388. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 389. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 390. ΣΥΝΕΧΙΣΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 391. ΣΥΣΚΕΥΗ.ΠΡΟΒΟΛΗΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 392. ΣΥΣΤΗΜΑ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 393. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 394. ΣΧΔ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 395. ΣΧΕΔΙΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 396. ΣΧΕΔΙΟ.ΝΗΜΑΤΩΝ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 397. ΣΩΡΟΣ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
 398. ΣΩΡΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 399. ΣΩΡΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 400. ΣΩΡΟΥΤΥΠΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 401. ΣΩΣΕ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 402. ΣΩΣΕ.ΕΓΓΡΑΦΟ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
 403. ΤΑΙΝΙΑ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
 404. ΤΑΙΝΙΑ.ΜΕΤΡΗΤΗΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 405. ΤΑΙΝΙΑ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 406. ΤΑΙΝΙΕΣ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
 407. ΤΑΞΗ   (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 408. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
 409. ΤΑΥΤΙΣΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 410. ΤΕΛΟΣ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 411. ΤΕΛΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 412. ΤΙΚ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 413. ΤΙΜΗ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 414. ΤΙΜΗ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 415. ΤΙΜΗΣΩΡΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 416. ΤΙΜΗΣΩΡΟΥ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 417. ΤΙΤΛΟΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
 418. ΤΙΤΛΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 419. ΤΙΤΛΟΣ.ΑΡΧΕΙΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 420. ΤΜΗΜΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 421. ΤΜΗΜΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 422. ΤΜΗΜΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 423. ΤΜΗΜΑΤΑ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 424. ΤΟΝΟΣ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
 425. ΤΟΞ.ΕΦ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 426. ΤΟΠΙΚΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 427. ΤΟΠΙΚΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 428. ΤΟΠΙΚΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 429. ΤΟΠΙΚΟ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 430. ΤΟΠΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 431. ΤΟΠΟΣ.ΑΡΧΕΙΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 432. ΤΟΤΕ   (ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
 433. ΤΥΠΟΣ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 434. ΤΥΠΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 435. ΤΥΠΟΣ.ΑΡΧΕΙΟΥ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 436. ΤΥΠΟΣ μεταβλητή   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 437. ΤΥΠΩΣΕ   (ΟΘΟΝΗ & ΑΡΧΕΙΑ)
 438. ΤΥΧΑΙΟΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 439. ΤΥΧΑΙΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 440. ΤΩΡΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 441. Υ.ΣΗΜΕΙΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 442. ΥΠΑΡΧΕΙ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 443. ΥΠΑΡΧΕΙ.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 444. ΥΠΕΡΚΛΑΣΗ   (ΟΡΙΣΜΟΙ)
 445. ΥΠΜΕΡ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 446. ΥΠΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   (ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ)
 447. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 448. ΥΠΟΜΝΗΜΑ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 449. ΥΠΩΡΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 450. ΥΨΟΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 451. ΥΨΟΣ.ΣΗΜΕΙΟΥ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 452. ΦΑΚΕΛΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 453. ΦΑΝΕΡΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 454. ΦΑΡΔΙΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 455. ΦΕΡΕ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
 456. ΦΕΡΕΠΙΣΩ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΩΡΟΥ)
 457. ΦΘΙΝΟΥΣΑ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 458. ΦΙΛΤΡΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 459. ΦΟΝΤΟ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 460. ΦΟΡΜΑ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 461. ΦΟΡΜΑ$   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 462. ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 463. ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΩΝ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 464. ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 465. ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 466. ΦΟΡΤΟΣ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 467. ΦΟΡΤΩΣΕ   (ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ)
 468. ΦΟΡΤΩΣΕ.ΕΓΓΡΑΦΟ   (ΕΓΓΡΑΦΑ)
 469. ΦΩΝΗ   (ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ)
 470. ΦΩΤΟ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 471. Χ.ΣΗΜΕΙΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 472. ΧΑΡ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 473. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ   (ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
 474. ΧΑΡΑΞΕ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
 475. ΧΑΡΚΩΔ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 476. ΧΑΡΚΩΔ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 477. ΧΡΗΣΗ   (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
 478. ΧΡΟΝΟΣ$()   (ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 479. ΧΡΟΝΟΣ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 480. ΧΡΩΜΑ   (ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ)
 481. ΧΡΩΜΑ()   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
 482. ΧΡΩΜΑΤΑ   (ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 483. ΨΕΥΔΕΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 484. ΨΕΥΔΗΣ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)
 485. ΨΗΦΙΟ   (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)

Και στα αγγλικά!

Form 80,50
Flush
Document All$
nl$={
}
Dir appdir$
\\ for Close Base (is optional here)
base$=dir$+lcase$("HELP2000")+".mdb"
Retrieve "HELP2000", "SELECT * FROM COMMANDS ORDER BY ENGLISH"
Read n
For i=1 to N {
      Retrieve "HELP2000", "SELECT * FROM COMMANDS ORDER BY ENGLISH", i
      Drop
      read Gr$, Memo$, En$, group_id
      If group_id<>22 then {
            Retrieve "HELP2000","GROUP", 1,"GROUPNUM ", group_id
            Drop 2 : Read group_gr_en$
            En$=filter$(En$,"_")
            If Right$(En$,1)="(" then En$=En$+")"
            Report En$ +" ("+Rightpart$(group_gr_en$, ","+chr$(160))+")"
            All$=En$ +" ("+Rightpart$(group_gr_en$, ","+chr$(160))+")"+nl$
      }
}
Print
ClipBoard All$ ' to clipboard
Dir user
Save.Doc All$, "English.txt"
Win "WordPad", Quote$(Dir$+"English.txt")
Close Base base$ \\ optional
 1. $() (OPERATORS IN PRINT)
 2. @() (OPERATORS IN PRINT)
 3. ~() (OPERATORS IN PRINT)
 4. ABOUT (INTERPRETER)
 5. ABOUT$ (VARS READ ONLY)
 6. ABS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 7. ADD.LICENCE$() (STRING FUNCTIONS)
 8. AFTER (FLOW CONTROL)
 9. APPDIR$ (VARS READ ONLY)
 10. APPEND (DATABASES)
 11. APPEND.DOC (DOCUMENTS)
 12. ARRAY$() (STRING FUNCTIONS)
 13. ARRAY() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 14. ASC() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 15. ASCENDING (CONSTANTS)
 16. ASK$() (STRING FUNCTIONS)
 17. ASK() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 18. ATN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 19. BACK (CONSOLE COMMANDS)
 20. BACKGROUND (CONSOLE COMMANDS)
 21. BACKWARD() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 22. BASE (DATABASES)
 23. BEEP (SOUNDS AND MOVIES)
 24. BINARY (CONSTANTS)
 25. BINARY.AND() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 26. BINARY.NEG() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 27. BINARY.OR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 28. BINARY.ROTATE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 29. BINARY.SHIFT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 30. BINARY.XOR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 31. BITMAPS (FILE OPERATIONS)
 32. BMP$() (STRING FUNCTIONS)
 33. BOLD (CONSOLE COMMANDS)
 34. BOOLEAN (CONSTANTS)
 35. BREAK (FLOW CONTROL)
 36. BROWSER (BROWSER COMMANDS)
 37. BROWSER$ (VARS READ ONLY)
 38. BUFFER (DEFINITIONS)
 39. BYTE (CONSTANTS)
 40. CALL (FLOW CONTROL)
 41. CAR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 42. CASE (FLOW CONTROL)
 43. CDATE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 44. CDR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 45. CHANGE (TARGET & MENU)
 46. CHARSET (CONSOLE COMMANDS)
 47. CHOOSE.COLOR (COMMON DIALOGS)
 48. CHOOSE.FONT (COMMON DIALOGS)
 49. CHOOSE.ORGAN (SOUNDS AND MOVIES)
 50. CHR$() (STRING FUNCTIONS)
 51. CHRCODE$() (STRING FUNCTIONS)
 52. CHRCODE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 53. CIRCLE (DRAWING 2D)
 54. CLASS (DEFINITIONS)
 55. CLEAR (INTERPRETER)
 56. CLIPBOARD (INTERPRETER)
 57. CLIPBOARD$ (VARS READ ONLY)
 58. CLIPBOARD.IMAGE$ (VARS READ ONLY)
 59. CLOSE (FILE OPERATIONS)
 60. CLS (CONSOLE COMMANDS)
 61. COLLIDE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 62. COLOR (DRAWING 2D)
 63. COLOR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 64. COLORS (VARS READ ONLY)
 65. COMMAND$ (VARS READ ONLY)
 66. COMPARE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 67. COMPRESS (DATABASES)
 68. COMPUTER$ (VARS READ ONLY)
 69. CONS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 70. CONST (DEFINITIONS)
 71. CONTINUE (FLOW CONTROL)
 72. CONTROL$ (VARS READ ONLY)
 73. COPY (BITMAP COMMANDS)
 74. COS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 75. CTIME() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 76. CURRENCY (CONSTANTS)
 77. CURSOR (CONSOLE COMMANDS)
 78. CURVE (DRAWING 2D)
 79. DATA (STACK COMMANDS)
 80. DATE$() (STRING FUNCTIONS)
 81. DATE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 82. DATEFIELD (CONSTANTS)
 83. DB.PROVIDER (DATABASES)
 84. DB.USER (DATABASES)
 85. DECLARE (DEFINITIONS)
 86. DEF (DEFINITIONS)
 87. DELETE (DATABASES)
 88. DESCENDING (CONSTANTS)
 89. DESKTOP (CONSOLE COMMANDS)
 90. DIM (DEFINITIONS)
 91. DIMENSION() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 92. DIR (COMMON DIALOGS)
 93. DIR$ (VARS READ ONLY)
 94. DO (FLOW CONTROL)
 95. DOC.LEN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 96. DOC.PAR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 97. DOC.UNIQUE.WORDS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 98. DOC.WORDS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 99. DOCUMENT (DEFINITIONS)
 100. DOS (INTERPRETER)
 101. DOUBLE (CONSOLE COMMANDS)
 102. DOUBLEas constant (CONSTANTS)
 103. DRAW (DRAWING 2D)
 104. DRAWINGS (FILE OPERATIONS)
 105. DRIVE$() (STRING FUNCTIONS)
 106. DRIVE.SERIAL() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 107. DROP (STACK COMMANDS)
 108. DRW$() (STRING FUNCTIONS)
 109. DURATION (VARS READ ONLY)
 110. EACH() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 111. EDIT (INTERPRETER)
 112. EDIT.DOC (DOCUMENTS)
 113. ELSE (FLOW CONTROL)
 114. ELSE.IF (FLOW CONTROL)
 115. EMPTY (VARS READ ONLY)
 116. END (INTERPRETER)
 117. ENVELOPE$() (STRING FUNCTIONS)
 118. EOF() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 119. ERROR (MODULE COMMANDS)
 120. ERROR$ (VARS READ ONLY)
 121. ESCAPE (MODULE COMMANDS)
 122. EVAL$() (STRING FUNCTIONS)
 123. EVAL() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 124. EVENT (DEFINITIONS)
 125. EVERY (FLOW CONTROL)
 126. EXECUTE (DATABASES)
 127. EXIST() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 128. EXIST.DIR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 129. EXIT (FLOW CONTROL)
 130. FALSE (CONSTANTS)
 131. FALSE 2 (CONSTANTS)
 132. FAST (INTERPRETER)
 133. FIELD (CONSOLE COMMANDS)
 134. FIELD$() (STRING FUNCTIONS)
 135. FIELDas variable (VARS READ ONLY)
 136. FILE$() (STRING FUNCTIONS)
 137. FILE.APP$() (STRING FUNCTIONS)
 138. FILE.NAME$() (STRING FUNCTIONS)
 139. FILE.NAME.ONLY$() (STRING FUNCTIONS)
 140. FILE.PATH$() (STRING FUNCTIONS)
 141. FILE.STAMP() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 142. FILE.TITLE$() (STRING FUNCTIONS)
 143. FILE.TYPE$() (STRING FUNCTIONS)
 144. FILELEN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 145. FILES (FILE OPERATIONS)
 146. FILL (DRAWING 2D)
 147. FILTER$() (STRING FUNCTIONS)
 148. FIND (DOCUMENTS)
 149. FKEY (INTERPRETER)
 150. FLOODFILL (DRAWING 2D)
 151. FLUSH (STACK COMMANDS)
 152. FONT (CONSOLE COMMANDS)
 153. FONTNAME$ (VARS READ ONLY)
 154. FOR (FLOW CONTROL)
 155. FORM (CONSOLE COMMANDS)
 156. FORMAT$() (STRING FUNCTIONS)
 157. FORMATING ANY TYPE (CONSTANTS)
 158. FORMATINGDATE AND TIME (CONSTANTS)
 159. FORMATINGNUMBERS (CONSTANTS)
 160. FORMATINGSTRINGS (CONSTANTS)
 161. FORWARD() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 162. FRAC() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 163. FRAME (CONSOLE COMMANDS)
 164. FREQUENCY() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 165. FUNCTION (MODULE COMMANDS)
 166. FUNCTION$() (STRING FUNCTIONS)
 167. FUNCTION() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 168. GET (FILE OPERATIONS)
 169. GLOBAL (DEFINITIONS)
 170. GOSUB (FLOW CONTROL)
 171. GOTO (FLOW CONTROL)
 172. GRABFRAME$ (VARS READ ONLY)
 173. GRADIENT (CONSOLE COMMANDS)
 174. GREEK (CONSOLE COMMANDS)
 175. GROUP (DEFINITIONS)
 176. GROUP$() (STRING FUNCTIONS)
 177. GROUP() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 178. GROUP.COUNT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 179. HEIGHT (VARS READ ONLY)
 180. HELP (INTERPRETER)
 181. HEX$() (STRING FUNCTIONS)
 182. HIDE (CONSOLE COMMANDS)
 183. HIDE$() (STRING FUNCTIONS)
 184. HILOWWORD() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 185. HOLD (CONSOLE COMMANDS)
 186. ICON (CONSOLE COMMANDS)
 187. IF (FLOW CONTROL)
 188. IF$() (STRING FUNCTIONS)
 189. IF() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 190. IMAGE (BITMAP COMMANDS)
 191. IMAGE.X() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 192. IMAGE.X.PIXELS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 193. IMAGE.Y() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 194. IMAGE.Y.PIXELS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 195. INKEY$ (VARS READ ONLY)
 196. INKEY() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 197. INLINE (MODULE COMMANDS)
 198. INPUT (SCREEN & FILES)
 199. INPUT$() (STRING FUNCTIONS)
 200. INSERT (DOCUMENTS)
 201. INSTR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 202. INT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 203. INTEGER (CONSTANTS)
 204. INVENTORY (DEFINITIONS)
 205. ISLET (VARS READ ONLY)
 206. ISNUM (VARS READ ONLY)
 207. ISWINE (CONSTANTS)
 208. ITALIC (CONSOLE COMMANDS)
 209. JOYPAD (MOUSE COMMANDS)
 210. JOYPAD() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 211. JOYPAD.ANALOG.X() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 212. JOYPAD.ANALOG.Y() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 213. JOYPAD.DIRECTION() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 214. JPG$() (STRING FUNCTIONS)
 215. KEY$ (VARS READ ONLY)
 216. KEYBOARD (INTERPRETER)
 217. KEYPRESS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 218. LAMBDA (DEFINITIONS)
 219. LAN$ (VARS READ ONLY)
 220. LATIN (CONSOLE COMMANDS)
 221. LAYER (CONSOLE COMMANDS)
 222. LAZY$() (STRING FUNCTIONS)
 223. LCASE$() (STRING FUNCTIONS)
 224. LEFT$() (STRING FUNCTIONS)
 225. LEFTPART$() (STRING FUNCTIONS)
 226. LEGEND (CONSOLE COMMANDS)
 227. LEN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 228. LEN.DISP() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 229. LET (DEFINITIONS)
 230. LETTER$ (VARS READ ONLY)
 231. LINE INPUT (FILE OPERATIONS)
 232. LINK (MODULE COMMANDS)
 233. LIST (INTERPRETER)
 234. LN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 235. LOAD (INTERPRETER)
 236. LOAD.DOC (DOCUMENTS)
 237. LOCAL (DEFINITIONS)
 238. LOCALE (CONSOLE COMMANDS)
 239. LOCALE$() (STRING FUNCTIONS)
 240. LOCALE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 241. LOG() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 242. LONG (DEFINITIONS)
 243. LONGTYPE (CONSTANTS)
 244. LOOP (FLOW CONTROL)
 245. LOWWORD() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 246. MAIN.TASK (FLOW CONTROL)
 247. MARK (CONSOLE COMMANDS)
 248. MATCH() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 249. MAX() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 250. MAX.DATA$() (STRING FUNCTIONS)
 251. MAX.DATA() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 252. MDB() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 253. MEMBER$() (STRING FUNCTIONS)
 254. MEMBER.TYPE$() (STRING FUNCTIONS)
 255. MEMO (CONSTANTS)
 256. MEMORY (VARS READ ONLY)
 257. MENU (TARGET & MENU)
 258. MENU$() (STRING FUNCTIONS)
 259. MENU.VISIBLE (VARS READ ONLY)
 260. MENUas variable (VARS READ ONLY)
 261. MENUITEMS (VARS READ ONLY)
 262. MERGE.DOC (DOCUMENTS)
 263. METHOD (DEFINITIONS)
 264. MID$() (STRING FUNCTIONS)
 265. MIN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 266. MIN.DATA$() (STRING FUNCTIONS)
 267. MIN.DATA() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 268. MODE (CONSOLE COMMANDS)
 269. MODEvariable (VARS READ ONLY)
 270. MODULE (MODULE COMMANDS)
 271. MODULE$ (VARS READ ONLY)
 272. MODULE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 273. MODULES (MODULE COMMANDS)
 274. MONITOR (INTERPRETER)
 275. MOTION (CONSOLE COMMANDS)
 276. MOTION.W (CONSOLE COMMANDS)
 277. MOTION.WX (VARS READ ONLY)
 278. MOTION.WY (VARS READ ONLY)
 279. MOTION.X (VARS READ ONLY)
 280. MOTION.XW (VARS READ ONLY)
 281. MOTION.Y (VARS READ ONLY)
 282. MOTION.YW (VARS READ ONLY)
 283. MOUSE (VARS READ ONLY)
 284. MOUSE.ICON (MOUSE COMMANDS)
 285. MOUSE.X (VARS READ ONLY)
 286. MOUSE.Y (VARS READ ONLY)
 287. MOUSEA.X (VARS READ ONLY)
 288. MOUSEA.Y (VARS READ ONLY)
 289. MOVE (DRAWING 2D)
 290. MOVIE, MEDIA (SOUNDS AND MOVIES)
 291. MOVIE.COUNTER (VARS READ ONLY)
 292. MOVIE.DEVICE$ (VARS READ ONLY)
 293. MOVIE.ERROR$ (VARS READ ONLY)
 294. MOVIE.STATUS$ (VARS READ ONLY)
 295. MOVIEas variable (VARS READ ONLY)
 296. MOVIES (FILE OPERATIONS)
 297. MUSIC (SOUNDS AND MOVIES)
 298. MUSIC.COUNTER (VARS READ ONLY)
 299. NAME (FILE OPERATIONS)
 300. NEW (INTERPRETER)
 301. NORMAL (CONSOLE COMMANDS)
 302. NOT (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 303. NOT2 (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 304. NOW (VARS READ ONLY)
 305. NUMBER (VARS READ ONLY)
 306. ON (FLOW CONTROL)
 307. OPEN (FILE OPERATIONS)
 308. OPEN.FILE (COMMON DIALOGS)
 309. OPEN.IMAGE (COMMON DIALOGS)
 310. ORDER (DATABASES)
 311. OS$ (VARS READ ONLY)
 312. OVER (STACK COMMANDS)
 313. OVERWRITE (DOCUMENTS)
 314. PAGE (PRINTINGS)
 315. PARAGRAPH$() (STRING FUNCTIONS)
 316. PARAGRAPH() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 317. PARAGRAPH.INDEX() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 318. PARAM$() (STRING FUNCTIONS)
 319. PARAM() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 320. PARAMETERS$ (VARS READ ONLY)
 321. PATH$() (STRING FUNCTIONS)
 322. PEN (CONSOLE COMMANDS)
 323. PENvariable (VARS READ ONLY)
 324. PI (CONSTANTS)
 325. PIECE$() (STRING FUNCTIONS)
 326. PIPE (MODULE COMMANDS)
 327. PIPENAME$() (STRING FUNCTIONS)
 328. PLATFORM$ (VARS READ ONLY)
 329. PLAY (SOUNDS AND MOVIES)
 330. PLAYER (BITMAP COMMANDS)
 331. POINT (VARS READ ONLY)
 332. POINT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 333. POLYGON (DRAWING 2D)
 334. POS (VARS READ ONLY)
 335. POS.X (VARS READ ONLY)
 336. POS.Y (VARS READ ONLY)
 337. PRINT (SCREEN & FILES)
 338. PRINTER (PRINTINGS)
 339. PRINTERNAME$ (VARS READ ONLY)
 340. PRINTING (PRINTINGS)
 341. PROFILER (FLOW CONTROL)
 342. PROPERTIES (PRINTINGS)
 343. PROPERTIES$ (VARS READ ONLY)
 344. PROPERTY (DEFINITIONS)
 345. PROPERTY$() (STRING FUNCTIONS)
 346. PROPERTY() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 347. PUSH (STACK COMMANDS)
 348. PUT (FILE OPERATIONS)
 349. QUOTE$() (STRING FUNCTIONS)
 350. RANDOM() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 351. READ (STACK COMMANDS)
 352. READY() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 353. RECORDS() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 354. RECURSION.LIMIT (INTERPRETER)
 355. REFRESH (CONSOLE COMMANDS)
 356. RELEASE (CONSOLE COMMANDS)
 357. REMOVE (INTERPRETER)
 358. REPEAT (FLOW CONTROL)
 359. REPLACE$() (STRING FUNCTIONS)
 360. REPORT (CONSOLE COMMANDS)
 361. REPORTLINES (VARS READ ONLY)
 362. RESTART (FLOW CONTROL)
 363. RETRIEVE (DATABASES)
 364. RETURN (DATABASES)
 365. RIGHT$() (STRING FUNCTIONS)
 366. RIGHTPART$() (STRING FUNCTIONS)
 367. RINSTR() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 368. RND (VARS READ ONLY)
 369. ROUND() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 370. ROW (VARS READ ONLY)
 371. SAVE (INTERPRETER)
 372. SAVE.AS (COMMON DIALOGS)
 373. SAVE.DOC (DOCUMENTS)
 374. SCALE.X (VARS READ ONLY)
 375. SCALE.Y (VARS READ ONLY)
 376. SCAN (TARGET & MENU)
 377. SCORE (SOUNDS AND MOVIES)
 378. SCROLL (CONSOLE COMMANDS)
 379. SEARCH (DATABASES)
 380. SEEK (FILE OPERATIONS)
 381. SEEK() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 382. SELECT (FLOW CONTROL)
 383. SET (DEFINITIONS)
 384. SETTINGS (COMMON DIALOGS)
 385. SGN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 386. SHIFT (STACK COMMANDS)
 387. SHIFTBACK (STACK COMMANDS)
 388. SHORTDIR$() (STRING FUNCTIONS)
 389. SHOW (CONSOLE COMMANDS)
 390. SHOW$() (STRING FUNCTIONS)
 391. SIN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 392. SINGLE (CONSTANTS)
 393. SINT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 394. SIZE.X() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 395. SIZE.Y() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 396. SLOW (INTERPRETER)
 397. SND$() (STRING FUNCTIONS)
 398. SORT (DOCUMENTS)
 399. SOUND (SOUNDS AND MOVIES)
 400. SOUNDS (FILE OPERATIONS)
 401. SPEECH (SOUNDS AND MOVIES)
 402. SPEECH as variable (VARS READ ONLY)
 403. SPEECH$() (STRING FUNCTIONS)
 404. SPRITE (BITMAP COMMANDS)
 405. SPRITE$ (VARS READ ONLY)
 406. SQRT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 407. STACK (STACK COMMANDS)
 408. STACK$() (STRING FUNCTIONS)
 409. STACK() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 410. STACK.SIZE (VARS READ ONLY)
 411. STACKITEM$() (STRING FUNCTIONS)
 412. STACKITEM() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 413. STACKTYPE$() (STRING FUNCTIONS)
 414. START (INTERPRETER)
 415. STATIC (DEFINITIONS)
 416. STEP (DRAWING 2D)
 417. STOCK (DEFINITIONS)
 418. STR$() (STRING FUNCTIONS)
 419. STRING$() (STRING FUNCTIONS)
 420. STRUCTURE (DATABASES)
 421. SUB (MODULE COMMANDS)
 422. SUBDIR (COMMON DIALOGS)
 423. SUPERCLASS (DEFINITIONS)
 424. SWAP (DEFINITIONS)
 425. SWITCHES (INTERPRETER)
 426. TAB (VARS READ ONLY)
 427. TAB() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 428. TABLE (DATABASES)
 429. TAN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 430. TARGET (TARGET & MENU)
 431. TARGETS (TARGET & MENU)
 432. TEMPNAME$ (VARS READ ONLY)
 433. TEMPORARY$ (VARS READ ONLY)
 434. TEST (INTERPRETER)
 435. TEST() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 436. TEXT, HTML (BROWSER COMMANDS)
 437. TEXTas constant (CONSTANTS)
 438. THEN (FLOW CONTROL)
 439. THREAD (MODULE COMMANDS)
 440. THREAD.PLAN (FLOW CONTROL)
 441. THREADS (MODULE COMMANDS)
 442. THREADS$ (VARS READ ONLY)
 443. TICK (VARS READ ONLY)
 444. TIME$() (STRING FUNCTIONS)
 445. TIME() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 446. TIMECOUNT (VARS READ ONLY)
 447. TITLE (COMMON DIALOGS)
 448. TITLE$() (STRING FUNCTIONS)
 449. TODAY (VARS READ ONLY)
 450. TONE (SOUNDS AND MOVIES)
 451. TRIM$() (STRING FUNCTIONS)
 452. TRUE (CONSTANTS)
 453. TRUE 2 (CONSTANTS)
 454. TRY (FLOW CONTROL)
 455. TUNE (SOUNDS AND MOVIES)
 456. TWIPSX (VARS READ ONLY)
 457. TWIPSY (VARS READ ONLY)
 458. TYPE$() (STRING FUNCTIONS)
 459. UCASE$() (STRING FUNCTIONS)
 460. UINT() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 461. UNION.DATA$() (STRING FUNCTIONS)
 462. UNTIL (FLOW CONTROL)
 463. USE (MODULE COMMANDS)
 464. USER.NAME$ (VARS READ ONLY)
 465. USGN() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 466. VAL() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 467. VALID() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 468. VERSION (INTERPRETER)
 469. VERSIONas constant (CONSTANTS)
 470. VIEW (DATABASES)
 471. VOLUME (SOUNDS AND MOVIES)
 472. VOLUMEas variable (VARS READ ONLY)
 473. WAIT (FLOW CONTROL)
 474. WEAK$() (STRING FUNCTIONS)
 475. WHILE (FLOW CONTROL)
 476. WIDTH (DRAWING 2D)
 477. WIDTHas variable (VARS READ ONLY)
 478. WIN (INTERPRETER)
 479. WINDOW (CONSOLE COMMANDS)
 480. WORDS (DOCUMENTS)
 481. WRITABLE() (ARITHMETIC FUNCTIONS)
 482. WRITE (FILE OPERATIONS)
 483. WRITER (INTERPRETER)
 484. X.TWIPS (VARS READ ONLY)
 485. Y.TWIPS (VARS READ ONLY)

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Αναθεώρηση 8 (Έκδοση 9.0) προσθήκη λειτουργιών.

Σε αυτή την αναθεώρηση βελτίωσα την ταχύτητα του διερμηνευτή, και επιπλέον:
Διαβάζοντας το Wiki για την γλώσσα Mumps (φτιάχτηκε το 1966), ζήλεψα την Piece$() και την έφτιαξα για την Μ2000.

Προσθήκη της Piece$() ή Μέρος$(), και η ανάποδη (βάζει στοιχεία σε θέσεις) η Καταχώρηση (OverWrite). Η καταχώρηση ξεκινάει από το 0 και βάζει στοιχεία. Εδώ δίνουμε το 0 και το 5, και τα ενδιάμεσα τα αφήνει χωρίς τιμή, αν διαβάσουμε θα δώσει "". (δείτε εδώ στο παράδειγμα ότι ξεκινάμε με άδειο Α$ και βάζουμε αυτά που θέλουμε.
Η Μέρος μπορεί να διαβάζει:
1) το πίνακα  ως Μέρος$(Α, ".") ή Μέρος$(Α, ".")()
2) τα στοιχεία από το 1  Μέρος$(Α$, ".", 2)
3) τα στοιχεία από το 0  Μέρος$(Α$, "." )(0)

Εκτός από αλφαριθμητικά, δουλεύει και για έγγραφο (αν και εδώ το μετατρέπει σε αλφαριθμητικό, δηλαδή δεν κερδίζουμε κάτι ως έγγραφο). Η Καταχώρηση έχει και άλλη λειτουργία, αν ξεκινάει με αριθμητική έκφραση, και σχετίζεται με έγγραφα, και υπήρχε ως τέτοια εντολή πριν την έκδοση 8.\\ Δουλεύει για έγγραφο
Σημ : Έγγραφο Α$
Α$=""
Καταχώρηση Α$,".", 0:="άλφα", 1:="βήτα"
Τύπωσε Α$ \\ άλφα.βήτα
Τύπωσε Μέρος$(Α$,".")(0), Μέρος$(Α$,".",1) \\ άλφα άλφα
Τύπωσε Μέρος$(Α$,".")(1), Μέρος$(Α$,".",2) \\ βήτα βήτα
A=Μέρος$(Α$,".") \\ είναι ίδιο με αυτό Μέρος$(Α$,".")()
Τύπωσε A \\ άλφα βήτα
Τύπωσε Array$(A, 0), Array$(A,1) \\ άλφα βήτα
Πίνακας ΑΒ$()
ΑΒ$()=Μέρος$(Α$,".")
Τύπωσε ΑΒ$(0), ΑΒ$(1) \\ άλφα βήτα\\ works for document
Rem : Document A$
A$=""
OverWrite A$,".", 0:="alfa", 1:="beta"
Print A$ \\ alfa.beta
Print Piece$(A$,".")(0), Piece$(A$,".",1) \\ alfa alfa
Print Piece$(A$,".")(1), Piece$(A$,".",2) \\ beta beta
A=Piece$(A$,".") \\ same as Piece$(A$,".")()
Print A \\ alfa beta
Print Array$(A, 0), Array$(A,1) \\ alfa beta
Dim ab$()
ab$()=Piece$(A$,".")
Print ab$(0), ab$(1) \\ alfa beta

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Αναθεώρηση 7 Έκδοση 9.0

Σε αυτήν την αναθεώρηση έκανα μια επέκταση στις λάμδα συναρτήσεις για να μπορούν να διαχειριστούν τα "κλεισίματα" (closures), καλύτερα:

Κλείσιμο στις λάμδα συναρτήσεις είναι μεταβλητές που μένουν με το αντικείμενο "λάμδα", και κάθε φορά που καλούμε τη συνάρτηση λάμδα, αυτή χρησιμοποιεί το κλείσιμο (είναι ιδιωτικό). Επίσης αν αντιγράψουμε τη λάμδα με εκχώρηση σε λάμδα ή με δημιουργία νέας, τότε τα κλεισίματα περνούν με τιμή, με αντιγραφή. Εννοείται ότι σε μεταβλητές που είναι δείκτες παίρνουμε αντίγραφο δείκτη, οπότε είναι σαν να περνάμε με αναφορά, αλλά δεν είναι το ίδιο, όπως θα εξηγήσω παρακάτω.

Στο παράδειγμα καλούμε την k και περνάμε με αναφορά στην k τον εαυτό της! Κάθε φορά καλούμε το εαυτό της όχι με την Lambda() (μια δεσμευμένη λέξη που σημαίνει να καλεί την εαυτό της οποιαδήποτε συνάρτηση όχι μόνο η Lambda(), δηλαδή λειτουργεί ανεξάρτητα από το όνομα). Σε κάθε κλήση της ίδιας συνάρτησης, είτε με τη Lambda() είτε όπως εδώ μέσω του Lamb, μια αναφορά στη k, υπάρχει εσωτερικά μια απαρίθμηση (refcount) και αυτή κάνει τον διερμηνευτή να μην παράγει νέες μεταβλητές με όνομα και δείκτη σε νέα αποθήκευση, αλλά με όνομα μόνο και δείκτη στην προηγούμενη αποθήκευση. Δηλαδή ο δείκτης για κάθε όνομα μεταβλητής υπάρχει, όπως και να έχει το πράγμα, αλλά αναφορά σημαίνει να δείχνει εκεί που δείχνει ήδη ένας άλλος δείκτης. Επειδή ο διερμηνευτής καταστρέφει τις μεταβλητές που φτιάχνει στο πέρας της κλήσης μιας συνάρτησης, οι μεταβλητές που έχουν δηλωθεί ως αναφορές, απλά διαγράφονται σαν όνομα, αλλά η αποθήκευση μένει, και θα φύγει και αυτή όταν δεν θα υπάρχει καμία αναφορά σε αυτήν. Οι αναφορές δηλαδή έχουν να κάνουν με τον πίνακα ονομάτων μεταβλητών και το δείκτη στο πίνακα που αποθηκεύονται. Οι μεταβλητές που θεωρούνται δείκτες σε αποθήκευση, ουσιαστικά είναι διπλές αναφορές, μια για το όνομα στο πίνακα αποθήκευσης και μια από το πίνακα αποθήκευσης στο πραγματικό αντικείμενο, εκτός πίνακα. Στο παράδειγμα το Ζ=(1,2,3) είναι τέτοιος δείκτης. Κάθε φορά που δημιουργεί μια αναφορά του Ζ, αυτή είναι αναφορά της πρώτης αναφοράς. Αν σε κάποια κλήση δοθεί νέο αντικείμενο, πχ Ζ=(,), ο κενός πίνακας, τότε θα αλλαχθεί η "τελική" αναφορά, που θα δείχνει έναν νέο κενό πίνακα, και ο παλιός πίνακας, ο (1,2,3) που τώρα πια δεν τον αναφέρει το Ζ και καμία αναφορά στο Ζ, θα "πεθάνει" βάσει του δικού του refcount, το οποίο έχουν όλα τα αντικείμενα με δείκτη. Αν δηλαδή πριν καλέσουμε την K είχαμε κάνει αυτό M=Ζ, τότε το Μ θα έδειχνε και αυτό το (1,2,3) και έτσι αν αλλάξει ο δείκτης στο Ζ θα μείνει στον Μ να κρατάει "ζωντανό" το (1,2,3)
 
\\This example call a lambda function and pass a reference to lambda object
\\ Inside lambda we call this object again, passing this object again

X=100
\\ X, M, Z are closures
\\ X is a copy of local X
\\ This lambda return 0 (0 is proper value for call, if was no zero then error happen, with the returned value)

k=lambda X, M=30, Z=(1,2,3) (&lamb, n) ->{
      Print n, X*M, Z
      X--
      if n>0 then call lamb(&lamb, n-1)
}
\\ We call k
Call k(&k, 3)
Call k(&k, 3)
Print X

k=lambda X, M=30, Z=(1,2,3) (n) ->{
      Print n, X*M, Z
      X--
      if n>0 then callme=Lambda(n-1)
}
\\ We call k
Call k(3)
Call k(3)
Print X

Ο μηχανισμός κλήσης της λάμδα, και πώς φτιάχνει τα κλεισίματα.
Ένα κλείσιμο παίρνει τιμή στην σύνταξη της λάμδα, ή υπήρχε με το ίδιο όνομα και απλά η λάμδα θα φτιάξει αντίγραφο. Σε άλλες γλώσσες τα κλεισίματα είναι αναφορές στις τοπικές που περνάμε. Η Μ2000 με την αναθεώρηση 7, της έκδοσης 9.0 κάνει αυτό το πράγμα για τις κλήσεις τις λάμδα στον εαυτό της. Επειδή δεν έχει όνομα μια λάμδα (μπορεί πρόσκαιρα να έχει επειδή είναι σε μια μεταβλητή, αλλά θα μπορούσε να ήταν σε στοιχείο πίνακα, ή σε κατάσταση ζευγών κλειδιού-τιμής). Υπάρχουν δυο λάμδα τύποι ανάλογα την επιστροφή, ο δεύτερος είναι για τα αλφαριθμητικά και ξεχωρίζει με την χρήση του $.

Ουσιαστικά κάθε αντικείμενο λάμδα έχει δυο πράγματα, μια λίστα κλεισιμάτων και το κώδικα της συνάρτησης. Όταν καλούμε την λάμδα ο διερμηνευτής βάζει πρόσκαιρα τη συνάρτηση στο σύστημα επιλέγοντας ένα όνομα αυτόματα. Πριν την καλέσει βάζει και τα κλεισίματα με ονόματα, και κρατάει τις θέσεις τους για να τα διαβάσει ξανά (μέσα στη λίστα κλεισιμάτων της λάμδα). Τώρα λοιπόν αυξάνει και ένα νούμερο refcount (μέσα στο αντικείμενο λάμδα) ώστε αν κληθεί το ίδιο και άλλη φορά πριν τερματίσει η πρώτη κλήση να μην δημιουργεί νέες μεταβλητές για τα κλεισίματα, αλλά μόνο αναφορές σε αυτά.  Σε κάθε κλήση η λάμδα μπορεί να έχει τοπικές μεταβλητές, αλλά τα κλεισίματα είναι τοπικές "αναφορές" στις κλεισμένες. Έτσι οι τοπικές μπορούν να έχουν διαφορετικές τιμές αφού κάθε μια, αν και με το ίδιο όνομα σε κάθε κλήση (σε αναδρομική κλήση δηλαδή), αφού έχουν διαφορετική αποθήκευση. Τα ονόματα μεταβλητών αν και τα βλέπουμε στο κώδικα και θεωρούμε ότι θα είναι τα ίδια σε κάθε κλήση, πχ το Ζ θα είναι Ζ, στην πραγματικότητα ο διερμηνευτής βάζει προθέματα, και με αυτά ξεχωρίζει τι  είναι σε ποια συνάρτηση που εκτελείται ή όπως λέμε στη Μ2000, σε ποιο αντικείμενο εκτέλεσης βρίσκεται. Οι συναρτήσεις και τα τμήματα εκτελούνται σε αντικείμενο εκτέλεσης, θα λέγαμε έναν "επεξεργαστή". Όταν καλούμε σε βάθος αναδρομής πχ 100 κλήσεων, θα υπάρχουν 100 αντικείμενα εκτέλεσης. Το μέγιστο βάθος είναι 3260 κλήσεις. Οι ρουτίνες που δημιουργούμε με Sub/End Sub ή Ρουτίνα/Τέλος Ρουτίνας έχουν μεγάλο αριθμό αναδρομής, μπορούμε να το ορίσουμε κιόλας πχ Όριο.Αναδρομής 100000 Recursion.Limit 100000), επειδή τρέχουν στο ίδιο αντικείμενο εκτέλεσης, από εκεί που τις καλούμε, και αυτό το αντικείμενο έχει δική του στοίβα επιστροφής για τις ρουτίνες (αν και το μέτρημα του ορίου πάει στο σύνολο για όλα τα αντικείμενα εκτέλεσης). Από το αντικείμενο εκτέλεσης μπορούμε να πάρουμε το όνομα με την Τμήμα$ ή Module$ (ακόμα και αν έχει κώδικα συνάρτησης). Επίσης με την Τμήμα() ως συνάρτηση μπορούμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποιο τμήμα για να μπορεί να κληθεί πριν κληθεί. Η Τμήμα(ΞεκινάειΜε()) δίνει -1, αληθές, αν το όνομα είναι θεατό στο τρέχον αντικείμενο εκτέλεσης.

Στο παράδειγμα έχουμε μια συνάρτηση που γυρίζει μια λάμδα, με μια λάμδα ως κλείσιμο σε αυτήν. Θα την χρησιμοποιήσουμε ως έχει, αλλά και σε στοιχείο πίνακα και σε στοιχεία κατάστασης.
 
Συνάρτηση ΠάρεΛάμδα {
      ΞεκινάειΜε=Λάμδα (Ν$, Μεαυτό$) ->{
                        Διάβασε ? Χωρίς$ ' ζητάει προαιρετικά τιμή αλλιώς δίνει κενό.
                        Αν Χωρίς$<>"" και Μήκος(Ν$)>Μήκος(Μεαυτό$) Τότε {
                              \\ η εντολή διέκοψε διακόπτει όλα τα μπλοκ μέχρι και τη συνάρτηση.
                              Αν Θέση(Χωρίς$, Μεσ$(Ν$,Μήκος(Μεαυτό$)+1,1))>0 Τότε Διέκοψε
                        }
                        =Αρισ$(Ν$, Μήκος(Μεαυτό$))=Μεαυτό$
      }
      \\ Βάζουμε δυο κλεισίματα, το ένα το παίρνει από την ΞεκινάειΜε, και το άλλο το δημιουργεί και βάζει το 0
  
      = Λάμδα ΞεκινάειΜε, Σημαία (Ν$) ->{
            Αν Ν$="" Τότε Έξοδος
            {
                  \\ θέλουμε να φεύγουμε από το μπλοκ με την έξοδος.
                  \\ αν φθάσουμε στο τέλος του η σημαία αλλάζει!
                  \\ η έξοδος διακόπτει ένα μπλοκ μόνο
                  Σημαία=Αληθής
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"MMMM") Τότε Σημαία=Ψευδής : Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"CM","MD") Τότε = 900 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$, 3)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"D","DM") Τότε = 500 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$, 2)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"M") Τότε = 1000 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$, 2)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"CD","MD") Τότε = 400 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$,3)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"XC","MCDL") Τότε = 90 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$, 3)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"CCCC") Τότε Σημαία = Ψευδής : Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"C") Τότε = 100 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$, 2)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"L", "L") Τότε = 50 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$,2)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"XXXX") Τότε Σημαία = Ψευδής : Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"XL","MCXDL") Τότε = 40 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$, 3)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"X","MDL") Τότε = 10 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$, 2)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"IX","MCDLXVI") Τότε = 9 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$,3)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"IV","MDCLXVI") Τότε = 4 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$, 3)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"V","MDCLXV") Τότε = 5 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$,2)): Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"IIII") Τότε Σημαία = Ψευδής : Έξοδος
                  Αν ΞεκινάειΜε(Ν$,"I", "MCDLXV") Τότε = 1 + Λάμδα(Μεσ$(Ν$, 2)) : Έξοδος
                  Σημαία = Ψευδής
            }     
            Αν Όχι Σημαία Τότε =0
      }
}
ΣεΑραβικούς=ΠάρεΛάμδα()
Τύπωσε ΣεΑραβικούς("MMXVII")
Τύπωσε ΣεΑραβικούς("CXCIX")
Τύπωσε ΣεΑραβικούς("CIC") ' 0 δεν υπάρχει
Τύπωσε ΣεΑραβικούς("IIII") ' 0 δεν υπάρχει
Τύπωσε ΣεΑραβικούς("LL") ' 0 δεν υπάρχει
\\ Δοκιμή σε αποθήκες...όπως πίνακας και κατάσταση
Πίνακας α(10)
α(3)=ΣεΑραβικούς
Αναφορά "Με χρήση Λάμδα σε πίνακα (χωρίς όνομα, με θέση βάσει δείκτη)"
Τύπωσε α(3)("IXV") ' 0 δεν υπάρχει
Τύπωσε α(3)("CCCC") ' 0 δεν υπάρχει  θέλει CD
Τύπωσε α(3)("XL"),"XL"   ' 40
Τύπωσε α(3)("XC"),"XC"   ' 90
Αναφορά "Με χρήση Λάμδα σε κατάσταση (χωρίς όνομα, με θέση βάσει κλειδιού)"
Κατάσταση Τσάντα= "κλειδί1":=ΣεΑραβικούς, 300:=α(3)
Τύπωσε Τσάντα("κλειδί1")("CD") ' 400
Τύπωσε Τσάντα("κλειδί1")("C") ' 100
Τύπωσε Τσάντα(300)("MMMCMXCIX"), " Μέγιστος αριθμός για λατινική γραφή"
Τύπωσε Τσάντα("300")("XLIXL") ' 0  δεν υπάρχει